กำหนดเวลาติดตั้งและทดสอบไฟล์สื่อนำเสนอ (Oral Presentation)

    วันที 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 - 21.00 น.
    หมายเหตุ : กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะใช้อุปกรณ์ pointer ในการนำเสนอ โปรดจัดเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตนเอง
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางนิตยา เกตุแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 08-8275-1499, นายนภัทร สุขสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-8383-8406


    กำหนดเวลาติดตั้งโปสเตอร์ (Poster Presentation)

    วันที 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 - 21.00 น.
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางนิตยา เกตุแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 08-8275-1499, นายนภัทร สุขสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-8383-8406

กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2

กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง อัพเดทล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2563


สูจิบัตรการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41