สถานที่และการเดินทาง

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร. 077-399079 www.suratac.ac.th 24 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ภาพอาคารจัดประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี


แผนที่การเดินทางและที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์ธานี- ตะกั่วป่า กม.69แผนผังที่ตั้งงานประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2